Văn 6

Thứ ba - 25/09/2018 03:41
Giáo án văn 6 tiết 1

Ngày soạn : 14-8-2018

Ngày dạy   : 16-8-2018

TIẾT 1 : HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM

                                    VĂN BẢN:  CON RỒNG CHÁU TIÊN

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :

         - Hiểu được định nghĩa sơ lược về truyền thuyết

         - Hiểu nội dung ,ý nghĩa của truyền thuyết “ Con Rồng ,cháu Tiên “

         - Chỉ ra và hiểu được ý nghĩa của những chi tiết tưởng tượng kì ảo của truyện

         - Kể được truyện

         -  Hình thành và phát triển năng lực : Năng lực giải quyết vấn đề ,năng lực hợp

          tác ,năng lực cảm thụ thẩm mỹ

B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC ,KỸ NĂNG :

1. Kiến thức

- Khái niệm thể loại truyền thuyết.

- Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm thuộc thể loại truyền thuyết giai

đoạn đầu.

- Bóng dáng lịch sử thời kỳ dựng nước của dân tộc ta trong một tác phẩm văn

học dân gian thời kỳ dựng nước.

2. Kỹ năng:

- Đọc diễn cảm văn bản truyền thuyết

- Nhận ra những sự việc chính của truyện.

       - Nhận ra một số chi tiết tưởng tượng kỳ ảo tiêu biểu trong truyện.

3.Thái độ:

       Bồi dưỡng học sinh lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết

     - Phương pháp : Thuyết trình ,vấn đáp , trực quan, gợi tìm, thảo luận

C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

   I. ổn định tổ chức : (1 phút)

    - Kiểm tra sĩ số lớp : 6B..............................6A...............................

     - ổn định trật tự :

   II. Kiểm tra bài cũ  : (1 phút)

          GV kiểm tra bài soạn của học sinh

   III. Bài mới  : ( 37 phút)

Hoạt động của GV và HS

Kiến thức trọng tâm

Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới:

GV: Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng nói: “ Những truyền thuyết dân gian thường có cốt lõi  là sự thật lịch sử  mà nhân dân ta,qua nhiều thế hệ,đã lý tưởng hóa,gửi gắm vào đó tâm tình thiết tha của mình ,cùng với thơ và mộng,chắp đôi cánh của trí tưởng tượng dân gian,làm nên những tác phẩm văn hóa mà đời đời con người còn ưu thích” Nội dung ý nghĩa của truyện  “Con Rồng cháu Tiên”

Hoạt động 2 : Hướng dẫn đọc thêm VB

- GV đọc diễn cảm một đoạn của văn bản.

- Học sinh đọc

- GV nhận xét gắn gọn và góp ý. Mỗi đoạn nên chọn một chỗ để sửa cách đọc  cho học sinh.

?Em hiểu thế nào là: Ngư Tinh, Thủy cung, Thần nông, tập quán, Phong Châu.

 - Xác định thể loại của vb

 - VB CRCT được liên kết bởi 3 đoạn …Hãy quan sát các đoạn đó trong VB và nêu sự việc chính được kể trong mỗi đoạn

?Em hãy xác định bố cục của vb

 

? Xác định  ptbđ của vb

?Vì sao dân gian ta qua bao đời, rất tự hào và yêu thích câu chuyện này?                                                     

Hoạt động 3 : Tìm hiểu khái niệm truyền thuyết và các truyền thuyết

? Qua theo dõi bạn đọc, em hãy nhắc lại thế nào là truyền thuyết?

 

 

 

 

 

? Em hãy kể tên những truyền thuyết mà em biết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Hướng dẫn đọc thêm VB :

 

 

 

 

 

 

 

 

*Thể loại : Truyết thuyết

* Bố cục :

- Đoạn 1: Từ đầu đến “ Long Trang”àViệc kết hôn của LLQ và ÂC.

- Đoạn 2: Tiếp theo đến “ lên đường”à Việc sinh con và chia con của LLQ và ÂC.

- Đoạn 3: Phần còn lại à Sự trưởng thành của các con LLQ và ÂC

*Phương thức biểu đạt của vb : Tự sự

*Nội dung :Ghi nhớ: sgk/8

II.Khái niệm truyền thuyết  và các truyền thuyết:

1.Khái niệm truyền thuyết :

-Truyện dân gian truyền miệng, kể về các nhân vật và sự kiện liên quan đến lịch sử thời quá khứ.

- Thường có yếu tố tưởng tượng, kỳ ảo

 -Thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch sử.

2.Các truyền thuyết :

- Con Rồng cháu Tiên

- Bánh chưng bành giầy

- Sơn Tinh,Thủy Tinh

- Sự tích hồ Gươm

IV. Củng cố: (4 phút)

     - Thế nào là truyền thuyết?

     - Nêu ý nghĩa truyền thuyết CRCT ?

     -Vì sao dân gian ta qua bao đời, rất tự hào và yêu thích câu chuyện này?

     - Em hãy kể tên những truyền thuyết mà em biết                                            

V. Hướng dẫn HS học bài : (2 phút)

   - Học thuộc nội dung ghi nhớ / SGK . Đọc thuộc lòng phần đọc thêm SGK .

   - Chuẩn bị bài “ Bánh chưng,bánh giầy “

   - Chú ý đọc và tóm tắt những sự việc chính truyện Bánh trưng, bánh giầy.

Ngày soạn : 14-8-2018

Ngày dạy   : 16-8-2018

TIẾT 1 : HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM

                                    VĂN BẢN:  CON RỒNG CHÁU TIÊN

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :

         - Hiểu được định nghĩa sơ lược về truyền thuyết

         - Hiểu nội dung ,ý nghĩa của truyền thuyết “ Con Rồng ,cháu Tiên “

         - Chỉ ra và hiểu được ý nghĩa của những chi tiết tưởng tượng kì ảo của truyện

         - Kể được truyện

         -  Hình thành và phát triển năng lực : Năng lực giải quyết vấn đề ,năng lực hợp

          tác ,năng lực cảm thụ thẩm mỹ

B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC ,KỸ NĂNG :

1. Kiến thức

- Khái niệm thể loại truyền thuyết.

- Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm thuộc thể loại truyền thuyết giai

đoạn đầu.

- Bóng dáng lịch sử thời kỳ dựng nước của dân tộc ta trong một tác phẩm văn

học dân gian thời kỳ dựng nước.

2. Kỹ năng:

- Đọc diễn cảm văn bản truyền thuyết

- Nhận ra những sự việc chính của truyện.

       - Nhận ra một số chi tiết tưởng tượng kỳ ảo tiêu biểu trong truyện.

3.Thái độ:

       Bồi dưỡng học sinh lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết

     - Phương pháp : Thuyết trình ,vấn đáp , trực quan, gợi tìm, thảo luận

C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

   I. ổn định tổ chức : (1 phút)

    - Kiểm tra sĩ số lớp : 6B..............................6A...............................

     - ổn định trật tự :

   II. Kiểm tra bài cũ  : (1 phút)

          GV kiểm tra bài soạn của học sinh

   III. Bài mới  : ( 37 phút)

Hoạt động của GV và HS

Kiến thức trọng tâm

Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới:

GV: Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng nói: “ Những truyền thuyết dân gian thường có cốt lõi  là sự thật lịch sử  mà nhân dân ta,qua nhiều thế hệ,đã lý tưởng hóa,gửi gắm vào đó tâm tình thiết tha của mình ,cùng với thơ và mộng,chắp đôi cánh của trí tưởng tượng dân gian,làm nên những tác phẩm văn hóa mà đời đời con người còn ưu thích” Nội dung ý nghĩa của truyện  “Con Rồng cháu Tiên”

Hoạt động 2 : Hướng dẫn đọc thêm VB

- GV đọc diễn cảm một đoạn của văn bản.

- Học sinh đọc

- GV nhận xét gắn gọn và góp ý. Mỗi đoạn nên chọn một chỗ để sửa cách đọc  cho học sinh.

?Em hiểu thế nào là: Ngư Tinh, Thủy cung, Thần nông, tập quán, Phong Châu.

 - Xác định thể loại của vb

 - VB CRCT được liên kết bởi 3 đoạn …Hãy quan sát các đoạn đó trong VB và nêu sự việc chính được kể trong mỗi đoạn

?Em hãy xác định bố cục của vb

 

? Xác định  ptbđ của vb

?Vì sao dân gian ta qua bao đời, rất tự hào và yêu thích câu chuyện này?                                                     

Hoạt động 3 : Tìm hiểu khái niệm truyền thuyết và các truyền thuyết

? Qua theo dõi bạn đọc, em hãy nhắc lại thế nào là truyền thuyết?

 

 

 

 

 

? Em hãy kể tên những truyền thuyết mà em biết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Hướng dẫn đọc thêm VB :

 

 

 

 

 

 

 

 

*Thể loại : Truyết thuyết

* Bố cục :

- Đoạn 1: Từ đầu đến “ Long Trang”àViệc kết hôn của LLQ và ÂC.

- Đoạn 2: Tiếp theo đến “ lên đường”à Việc sinh con và chia con của LLQ và ÂC.

- Đoạn 3: Phần còn lại à Sự trưởng thành của các con LLQ và ÂC

*Phương thức biểu đạt của vb : Tự sự

*Nội dung :Ghi nhớ: sgk/8

II.Khái niệm truyền thuyết  và các truyền thuyết:

1.Khái niệm truyền thuyết :

-Truyện dân gian truyền miệng, kể về các nhân vật và sự kiện liên quan đến lịch sử thời quá khứ.

- Thường có yếu tố tưởng tượng, kỳ ảo

 -Thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch sử.

2.Các truyền thuyết :

- Con Rồng cháu Tiên

- Bánh chưng bành giầy

- Sơn Tinh,Thủy Tinh

- Sự tích hồ Gươm

IV. Củng cố: (4 phút)

     - Thế nào là truyền thuyết?

     - Nêu ý nghĩa truyền thuyết CRCT ?

     -Vì sao dân gian ta qua bao đời, rất tự hào và yêu thích câu chuyện này?

     - Em hãy kể tên những truyền thuyết mà em biết                                            

V. Hướng dẫn HS học bài : (2 phút)

   - Học thuộc nội dung ghi nhớ / SGK . Đọc thuộc lòng phần đọc thêm SGK .

   - Chuẩn bị bài “ Bánh chưng,bánh giầy “

   - Chú ý đọc và tóm tắt những sự việc chính truyện Bánh trưng, bánh giầy.

Ngày soạn : 14-8-2018

Ngày dạy   : 16-8-2018

TIẾT 1 : HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM

                                    VĂN BẢN:  CON RỒNG CHÁU TIÊN

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :

         - Hiểu được định nghĩa sơ lược về truyền thuyết

         - Hiểu nội dung ,ý nghĩa của truyền thuyết “ Con Rồng ,cháu Tiên “

         - Chỉ ra và hiểu được ý nghĩa của những chi tiết tưởng tượng kì ảo của truyện

         - Kể được truyện

         -  Hình thành và phát triển năng lực : Năng lực giải quyết vấn đề ,năng lực hợp

          tác ,năng lực cảm thụ thẩm mỹ

B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC ,KỸ NĂNG :

1. Kiến thức

- Khái niệm thể loại truyền thuyết.

- Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm thuộc thể loại truyền thuyết giai

đoạn đầu.

- Bóng dáng lịch sử thời kỳ dựng nước của dân tộc ta trong một tác phẩm văn

học dân gian thời kỳ dựng nước.

2. Kỹ năng:

- Đọc diễn cảm văn bản truyền thuyết

- Nhận ra những sự việc chính của truyện.

       - Nhận ra một số chi tiết tưởng tượng kỳ ảo tiêu biểu trong truyện.

3.Thái độ:

       Bồi dưỡng học sinh lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết

     - Phương pháp : Thuyết trình ,vấn đáp , trực quan, gợi tìm, thảo luận

C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

   I. ổn định tổ chức : (1 phút)

    - Kiểm tra sĩ số lớp : 6B..............................6A...............................

     - ổn định trật tự :

   II. Kiểm tra bài cũ  : (1 phút)

          GV kiểm tra bài soạn của học sinh

   III. Bài mới  : ( 37 phút)

Hoạt động của GV và HS

Kiến thức trọng tâm

Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới:

GV: Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng nói: “ Những truyền thuyết dân gian thường có cốt lõi  là sự thật lịch sử  mà nhân dân ta,qua nhiều thế hệ,đã lý tưởng hóa,gửi gắm vào đó tâm tình thiết tha của mình ,cùng với thơ và mộng,chắp đôi cánh của trí tưởng tượng dân gian,làm nên những tác phẩm văn hóa mà đời đời con người còn ưu thích” Nội dung ý nghĩa của truyện  “Con Rồng cháu Tiên”

Hoạt động 2 : Hướng dẫn đọc thêm VB

- GV đọc diễn cảm một đoạn của văn bản.

- Học sinh đọc

- GV nhận xét gắn gọn và góp ý. Mỗi đoạn nên chọn một chỗ để sửa cách đọc  cho học sinh.

?Em hiểu thế nào là: Ngư Tinh, Thủy cung, Thần nông, tập quán, Phong Châu.

 - Xác định thể loại của vb

 - VB CRCT được liên kết bởi 3 đoạn …Hãy quan sát các đoạn đó trong VB và nêu sự việc chính được kể trong mỗi đoạn

?Em hãy xác định bố cục của vb

 

? Xác định  ptbđ của vb

?Vì sao dân gian ta qua bao đời, rất tự hào và yêu thích câu chuyện này?                                                     

Hoạt động 3 : Tìm hiểu khái niệm truyền thuyết và các truyền thuyết

? Qua theo dõi bạn đọc, em hãy nhắc lại thế nào là truyền thuyết?

 

 

 

 

 

? Em hãy kể tên những truyền thuyết mà em biết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Hướng dẫn đọc thêm VB :

 

 

 

 

 

 

 

 

*Thể loại : Truyết thuyết

* Bố cục :

- Đoạn 1: Từ đầu đến “ Long Trang”àViệc kết hôn của LLQ và ÂC.

- Đoạn 2: Tiếp theo đến “ lên đường”à Việc sinh con và chia con của LLQ và ÂC.

- Đoạn 3: Phần còn lại à Sự trưởng thành của các con LLQ và ÂC

*Phương thức biểu đạt của vb : Tự sự

*Nội dung :Ghi nhớ: sgk/8

II.Khái niệm truyền thuyết  và các truyền thuyết:

1.Khái niệm truyền thuyết :

-Truyện dân gian truyền miệng, kể về các nhân vật và sự kiện liên quan đến lịch sử thời quá khứ.

- Thường có yếu tố tưởng tượng, kỳ ảo

 -Thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch sử.

2.Các truyền thuyết :

- Con Rồng cháu Tiên

- Bánh chưng bành giầy

- Sơn Tinh,Thủy Tinh

- Sự tích hồ Gươm

IV. Củng cố: (4 phút)

     - Thế nào là truyền thuyết?

     - Nêu ý nghĩa truyền thuyết CRCT ?

     -Vì sao dân gian ta qua bao đời, rất tự hào và yêu thích câu chuyện này?

     - Em hãy kể tên những truyền thuyết mà em biết                                            

V. Hướng dẫn HS học bài : (2 phút)

   - Học thuộc nội dung ghi nhớ / SGK . Đọc thuộc lòng phần đọc thêm SGK .

   - Chuẩn bị bài “ Bánh chưng,bánh giầy “

   - Chú ý đọc và tóm tắt những sự việc chính truyện Bánh trưng, bánh giầy.

Ngày soạn : 14-8-2018

Ngày dạy   : 16-8-2018

TIẾT 1 : HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM

                                    VĂN BẢN:  CON RỒNG CHÁU TIÊN

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :

         - Hiểu được định nghĩa sơ lược về truyền thuyết

         - Hiểu nội dung ,ý nghĩa của truyền thuyết “ Con Rồng ,cháu Tiên “

         - Chỉ ra và hiểu được ý nghĩa của những chi tiết tưởng tượng kì ảo của truyện

         - Kể được truyện

         -  Hình thành và phát triển năng lực : Năng lực giải quyết vấn đề ,năng lực hợp

          tác ,năng lực cảm thụ thẩm mỹ

B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC ,KỸ NĂNG :

1. Kiến thức

- Khái niệm thể loại truyền thuyết.

- Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm thuộc thể loại truyền thuyết giai

đoạn đầu.

- Bóng dáng lịch sử thời kỳ dựng nước của dân tộc ta trong một tác phẩm văn

học dân gian thời kỳ dựng nước.

2. Kỹ năng:

- Đọc diễn cảm văn bản truyền thuyết

- Nhận ra những sự việc chính của truyện.

       - Nhận ra một số chi tiết tưởng tượng kỳ ảo tiêu biểu trong truyện.

3.Thái độ:

       Bồi dưỡng học sinh lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết

     - Phương pháp : Thuyết trình ,vấn đáp , trực quan, gợi tìm, thảo luận

C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

   I. ổn định tổ chức : (1 phút)

    - Kiểm tra sĩ số lớp : 6B..............................6A...............................

     - ổn định trật tự :

   II. Kiểm tra bài cũ  : (1 phút)

          GV kiểm tra bài soạn của học sinh

   III. Bài mới  : ( 37 phút)

Hoạt động của GV và HS

Kiến thức trọng tâm

Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới:

GV: Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng nói: “ Những truyền thuyết dân gian thường có cốt lõi  là sự thật lịch sử  mà nhân dân ta,qua nhiều thế hệ,đã lý tưởng hóa,gửi gắm vào đó tâm tình thiết tha của mình ,cùng với thơ và mộng,chắp đôi cánh của trí tưởng tượng dân gian,làm nên những tác phẩm văn hóa mà đời đời con người còn ưu thích” Nội dung ý nghĩa của truyện  “Con Rồng cháu Tiên”

Hoạt động 2 : Hướng dẫn đọc thêm VB

- GV đọc diễn cảm một đoạn của văn bản.

- Học sinh đọc

- GV nhận xét gắn gọn và góp ý. Mỗi đoạn nên chọn một chỗ để sửa cách đọc  cho học sinh.

?Em hiểu thế nào là: Ngư Tinh, Thủy cung, Thần nông, tập quán, Phong Châu.

 - Xác định thể loại của vb

 - VB CRCT được liên kết bởi 3 đoạn …Hãy quan sát các đoạn đó trong VB và nêu sự việc chính được kể trong mỗi đoạn

?Em hãy xác định bố cục của vb

 

? Xác định  ptbđ của vb

?Vì sao dân gian ta qua bao đời, rất tự hào và yêu thích câu chuyện này?                                                     

Hoạt động 3 : Tìm hiểu khái niệm truyền thuyết và các truyền thuyết

? Qua theo dõi bạn đọc, em hãy nhắc lại thế nào là truyền thuyết?

 

 

 

 

 

? Em hãy kể tên những truyền thuyết mà em biết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Hướng dẫn đọc thêm VB :

 

 

 

 

 

 

 

 

*Thể loại : Truyết thuyết

* Bố cục :

- Đoạn 1: Từ đầu đến “ Long Trang”àViệc kết hôn của LLQ và ÂC.

- Đoạn 2: Tiếp theo đến “ lên đường”à Việc sinh con và chia con của LLQ và ÂC.

- Đoạn 3: Phần còn lại à Sự trưởng thành của các con LLQ và ÂC

*Phương thức biểu đạt của vb : Tự sự

*Nội dung :Ghi nhớ: sgk/8

II.Khái niệm truyền thuyết  và các truyền thuyết:

1.Khái niệm truyền thuyết :

-Truyện dân gian truyền miệng, kể về các nhân vật và sự kiện liên quan đến lịch sử thời quá khứ.

- Thường có yếu tố tưởng tượng, kỳ ảo

 -Thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch sử.

2.Các truyền thuyết :

- Con Rồng cháu Tiên

- Bánh chưng bành giầy

- Sơn Tinh,Thủy Tinh

- Sự tích hồ Gươm

IV. Củng cố: (4 phút)

     - Thế nào là truyền thuyết?

     - Nêu ý nghĩa truyền thuyết CRCT ?

     -Vì sao dân gian ta qua bao đời, rất tự hào và yêu thích câu chuyện này?

     - Em hãy kể tên những truyền thuyết mà em biết                                            

V. Hướng dẫn HS học bài : (2 phút)

   - Học thuộc nội dung ghi nhớ / SGK . Đọc thuộc lòng phần đọc thêm SGK .

   - Chuẩn bị bài “ Bánh chưng,bánh giầy “

   - Chú ý đọc và tóm tắt những sự việc chính truyện Bánh trưng, bánh giầy.

Ngày soạn : 14-8-2018

Ngày dạy   : 16-8-2018

TIẾT 1 : HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM

                                    VĂN BẢN:  CON RỒNG CHÁU TIÊN

A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :

         - Hiểu được định nghĩa sơ lược về truyền thuyết

         - Hiểu nội dung ,ý nghĩa của truyền thuyết “ Con Rồng ,cháu Tiên “

         - Chỉ ra và hiểu được ý nghĩa của những chi tiết tưởng tượng kì ảo của truyện

         - Kể được truyện

         -  Hình thành và phát triển năng lực : Năng lực giải quyết vấn đề ,năng lực hợp

          tác ,năng lực cảm thụ thẩm mỹ

B. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC ,KỸ NĂNG :

1. Kiến thức

- Khái niệm thể loại truyền thuyết.

- Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm thuộc thể loại truyền thuyết giai

đoạn đầu.

- Bóng dáng lịch sử thời kỳ dựng nước của dân tộc ta trong một tác phẩm văn

học dân gian thời kỳ dựng nước.

2. Kỹ năng:

- Đọc diễn cảm văn bản truyền thuyết

- Nhận ra những sự việc chính của truyện.

       - Nhận ra một số chi tiết tưởng tượng kỳ ảo tiêu biểu trong truyện.

3.Thái độ:

       Bồi dưỡng học sinh lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết

     - Phương pháp : Thuyết trình ,vấn đáp , trực quan, gợi tìm, thảo luận

C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

   I. ổn định tổ chức : (1 phút)

    - Kiểm tra sĩ số lớp : 6B..............................6A...............................

     - ổn định trật tự :

   II. Kiểm tra bài cũ  : (1 phút)

          GV kiểm tra bài soạn của học sinh

   III. Bài mới  : ( 37 phút)

Hoạt động của GV và HS

Kiến thức trọng tâm

Hoạt động 1: Giới thiệu bài mới:

GV: Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng nói: “ Những truyền thuyết dân gian thường có cốt lõi  là sự thật lịch sử  mà nhân dân ta,qua nhiều thế hệ,đã lý tưởng hóa,gửi gắm vào đó tâm tình thiết tha của mình ,cùng với thơ và mộng,chắp đôi cánh của trí tưởng tượng dân gian,làm nên những tác phẩm văn hóa mà đời đời con người còn ưu thích” Nội dung ý nghĩa của truyện  “Con Rồng cháu Tiên”

Hoạt động 2 : Hướng dẫn đọc thêm VB

- GV đọc diễn cảm một đoạn của văn bản.

- Học sinh đọc

- GV nhận xét gắn gọn và góp ý. Mỗi đoạn nên chọn một chỗ để sửa cách đọc  cho học sinh.

?Em hiểu thế nào là: Ngư Tinh, Thủy cung, Thần nông, tập quán, Phong Châu.

 - Xác định thể loại của vb

 - VB CRCT được liên kết bởi 3 đoạn …Hãy quan sát các đoạn đó trong VB và nêu sự việc chính được kể trong mỗi đoạn

?Em hãy xác định bố cục của vb

 

? Xác định  ptbđ của vb

?Vì sao dân gian ta qua bao đời, rất tự hào và yêu thích câu chuyện này?                                                     

Hoạt động 3 : Tìm hiểu khái niệm truyền thuyết và các truyền thuyết

? Qua theo dõi bạn đọc, em hãy nhắc lại thế nào là truyền thuyết?

 

 

 

 

 

? Em hãy kể tên những truyền thuyết mà em biết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Hướng dẫn đọc thêm VB :

 

 

 

 

 

 

 

 

*Thể loại : Truyết thuyết

* Bố cục :

- Đoạn 1: Từ đầu đến “ Long Trang”àViệc kết hôn của LLQ và ÂC.

- Đoạn 2: Tiếp theo đến “ lên đường”à Việc sinh con và chia con của LLQ và ÂC.

- Đoạn 3: Phần còn lại à Sự trưởng thành của các con LLQ và ÂC

*Phương thức biểu đạt của vb : Tự sự

*Nội dung :Ghi nhớ: sgk/8

II.Khái niệm truyền thuyết  và các truyền thuyết:

1.Khái niệm truyền thuyết :

-Truyện dân gian truyền miệng, kể về các nhân vật và sự kiện liên quan đến lịch sử thời quá khứ.

- Thường có yếu tố tưởng tượng, kỳ ảo

 -Thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với các sự kiện và nhân vật lịch sử.

2.Các truyền thuyết :

- Con Rồng cháu Tiên

- Bánh chưng bành giầy

- Sơn Tinh,Thủy Tinh

- Sự tích hồ Gươm

IV. Củng cố: (4 phút)

     - Thế nào là truyền thuyết?

     - Nêu ý nghĩa truyền thuyết CRCT ?

     -Vì sao dân gian ta qua bao đời, rất tự hào và yêu thích câu chuyện này?

     - Em hãy kể tên những truyền thuyết mà em biết                                            

V. Hướng dẫn HS học bài : (2 phút)

   - Học thuộc nội dung ghi nhớ / SGK . Đọc thuộc lòng phần đọc thêm SGK .

   - Chuẩn bị bài “ Bánh chưng,bánh giầy “

   - Chú ý đọc và tóm tắt những sự việc chính truyện Bánh trưng, bánh giầy.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hằng

Nguồn tin: Giáo án văn 6

 Từ khóa: giáo án văn 6

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây